Ezzedeen Al Qassam Brigades

Military Wing of Hamas Movement

Military Information Department

كتائب الشهيد عز الدين القسام

الجناح العسكري لحركة حماس

دائرة الإعلام العسكري

1801-02

Military Communiqué issued by

::: Ezzedeen Al Qassam Brigades :::

עסקת נאמנות החופשיים- וופאא אלאחראר

בשם אלוהים הרחמן והרחום

הודעה לעיתונות מטעם גדודי חללי עז אלדין אלקסאם לרגל סיום (עסקת נאמנות החופשיים- וופאא אלאחראר)

הקב"ה אומר בקוראן: {תגיד תודה לאלוהים} ו {מאושרים במה שנתן להם}

גדודי חללי גדודי עז אלדין אלקסאם מהמיקום שלה בחוד החנית של ההתנגדות בתוך פלסטין מברכת את העם הפלסטיני הירואי וכל מרכיבי האומה הערבית והאסלאמית והארגונים ההומניטאריים והליברלים בעולם בהישג ההיסטורי הזה שהוא השלמת העסקה המכובדת (עסקה נאמנות החופשיים- וופאא אלאחראר) וגדודי חללי גדודי עז אלדין אלקסאם מדגישים על כמה מושגים ורעיונות:

ראשית, האירוע הוא באמת מלחמה לכל דבר תודות לאלוהים, מתחילת מבצע (האשליה המפוזרת- אלואהם אלמותבדד) מיום 25/6/2006 - שהסרנו בה את האשליות של האויב והמשת"פים, שהוביל לעצירתו של החייל, אשר ייצג את המקרה הראשון והיחיד מתוך יותר מחמישים עסקאות להחלפת שבויים התקיימנה בין האויב מצד לבין הערבים והפלסטינים מצד אחר מאז שנת 1949, אז נלכד במבצע ההוא חייל מכוחות של האויב במהלך הלחימה מתוך מוצב צבאי ומתוך הטנק שלו, ועל קרקע של 48 הכבושה, אשר נחשבת על ידי האויב בשקר וכזב שהיא ישות שלו- ומאחוריה הקרב הביטחוני הקשה שמתמחש בשמירה על החייל האסיר יותר מחמש שנים, ואחרי כן קרב העמידה האיתנה של עמנו אל מול האכזריות הרצח וההרס מצד האויב, ובעקבות זה קרב הרצון ואת החוסן של האסירים, כל זה הוכתר בקרב המדיני על המשא ומתן הקשוח והחכם, אשר הביא לרגע ההלל והניצחון תודה לאל, וזה הישג של עם שלם, שבו היה לתנועת חמאס וגדודי השהיד עז אלדין אלקסאם המקום הראשון והחזיתי בהישג הזה, כשקבלה האתגר ונצחה בסופו של דבר השבח לאל לבדו.

שנית, בעוד אנו מתייחסים לאסיר שלהם במוסרנו האסלאמי במשך שנות מאסרו, אלא האויב המשיך בדיכוי ורדיפות, וגם נקמה סדיסטי נגד האסירים והאסירות שלנו מאחורי הסורגים, בשיתוף פעולה ממדינות מצהירוצ על עצמן שהן תרבותיות, והאויב עדיין ממשיך בכל מעשיו הנבזים נגד אסירינו, דבר אשר דורש מכל הליברלים של העולם לשים את הנושא ההומניטרי הזה בחזית העדיפויות.

שלישי: הנושאם והנותנים שלנו עשו מאמצים מפרכים, אבל התנאים המורכבים שליוו את תהליך המשא ומתן מאז התחלתו לא ניתן לסיים את סבלם של אחים אחרים שהו עשרות שנים מפרח חייהם במעצר ובבידוד בבתי התליין הציוני, וכאן אנחנו אומרים לאזרחי האויב (המנהיגים שלכם הטילו עליכם מלחמה חדשה, כי לא היה כדאי להם לסרב לשחרר את מי שהתישו אותו המחלות וההשפלה במשך עשרות שנים).

רביעית, עלינו לחדש את תודתנו לכל מי שהיה לו קשר בענין האסירים או המגורשים או הפצועים שלנו, לאורך השנים האחרונות, בין אם יחידים או מוסדות או ממשלות, או העמים הערביים והאסלאמיים.

חמישית: בעוד פרק מתקפל מהמלחמה, נשבענו למלא אותו, עדיין ישנם פרקים שאנו נבצע אותם, כשאנחו נשענים על הקב"ה, בתובנה והתגרות וביריבות עם הנהגת האויב המושפל, לא נשקוט עד שנרוקן את בתי הכלא ונשחרר האסירים האמיצים שלנו והאסירות האצילות בעזרת השם.


זהו הג'יהאד, ניצחון או מות קדושים ,,,

גדודי השהיד עז אלדין אלקסאם - פלסטין

יום שלישי- 18/10/2011

 

Ezzeddeen Al-Qassam Brigades

Information Office

October 20, 2011